Kuopio University Hospital Catchment Area

< Back to search results

Kuopio University Hospital Catchment Area

Name (FI, SV)

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue; Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområde

Other names

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuopion yliopistollinen sairaala;Suomi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuopion yliopistollinen sairaala;Kuopio universitetssjukhus;KYS;Kuopio University Hospital

Preceding organization

Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Organizational form

Kuntayhtymä

Type of organization

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue

Mailing address

PL 100 70029 KYS

Business ID

0171495-3