Latest

Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että Suomessa ja Ruotsissa nuorten huoli pandemian vaikutuksesta omaan tulo- ja urakehitykseensä oli pienempi kuin Iso-Britanniassa. Yksinäisyyden kokeminen oli merkittävin talous- ja urahuolia enn...
Jyväskylän yliopisto

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri puhututti 18.1. järjestetyssä työpajassa.
avointiede.fi

Turun yliopiston henkilöstölle jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien arvokkaat kunniamerkit 6.2.2023.

Turun yliopisto

Sydämen vajaatoiminta on tyypillinen ikääntyvien sairaus. 70-vuotiaista noin 10%:lla on sydämen vajaatoiminta (Ponikowski ym. 2016). Savaresen ja Lundin  (2017) sekä  Conradin ym. (2018) mukaan sydämen vajaatoi...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen yliopiston dosentti, FT Juulia Jylhävä saa Instrumentariumin Tiedesäätiön suurimman, 100 000 euron Instrufoundation Fellow apurahan. Jylhävä kehittää apurahalla elektronisen gerasteniaindeksin ha...
Tampereen yliopisto

Viron suurlähettiläs Sven Sakkov pitää yleisölle avoimen luennon ”Russian aggression against Ukraine and the European security architecture” Turun yliopistolla tiistaina 14.2. kello 15.15 alkaen.

Turun yliopisto

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ovat sopineet tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen 14.12.2022. Sopimuk...
Jyväskylän yliopisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu on menestyi viime vuoden lopulla hyvin tutkimusrahoituksen hankinnassa. Kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta on tulossa yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitus kanavoituu 20 Satakun...

Satakunnan ammattikorkeakoulu

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Suomen biotalousstrategia asettaa metsäsektorille kunnianhimoisen tavoitteen arvonlisän kaksinkertaistamisesta vuoteen 2035 mennessä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan tavoitteen saavuttaminen vaatisi huomattavia ...

Luonnonvarakeskus

Haemme ideoita toukokuussa järjestettävään työpajaan, jossa kohtaavat suomalaiset ja pohjoisamerikkalaiset tutkijat ja yritysjohtajat. Työpajan ytimenä ovat biokiertotalous ja sen tarjoamat ratk...

Luonnonvarakeskus

Golfin pelaaminen voi tuoreen tutkimuksen valossa olla erityisen hyvää aerobista liikuntaa iäkkäille. Myös kävelyllä ja sauvakävelyllä oli hyödyllisiä vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyte...
Itä-Suomen yliopisto

Probioottien käyttö yksin tai yhdessä kalaöljyn kanssa raskausaikana ja kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen saattaa suojata lasta ylipainon kehittymiseltä 2-vuotiaana, selviää Turun yliopiston tutkimuksesta....

Turun yliopisto

Soveltava teatteri voi auttaa vahvistamaan nuorten osallisuutta. Uusi julkaisu kokoaa Tule nähdyksi -hankkeen työpajoihin osallistuneiden kokemuksia.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Soveltava teatteri voi auttaa vahvistamaan nuorten osallisuutta. Uusi julkaisu kokoaa Tule nähdyksi -hankkeen työpajoihin osallistuneiden kokemuksia.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Luotsi-hanke tähtää varsinaissuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tukemiseen sekä urapolkujen ja alueellisten yhteistyökäytänteiden kehittämiseen. Yksivuotista hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoit...
Turun ammattikorkeakoulu

Miksi ympäristöosaamisen kehittäminen on tärkeää? Ympäristövastuu kytkeytyy yhä tiiviimmäksi osaksi työelämää ja yrityksen toimintaympäristöä. Nyt ymmärretä...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Mielenterveyden häiriöt koskettavat monia suomalaisia taustasta riippumatta. Riski sairastua on kuitenkin huomattavasti suurempi matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevilla, selvisi tuoreessa tutkimuksessa.
Helsingin yliopisto

Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnalle eli tutummin Ruokaprovinssille kaivataan monipuolisia ja ennen kaikkea kiinnostavia keinoja viestiä ruoka-alamme monipuolisuudesta, innovatiivisista yrittäjistä ja alalla tehtävästä...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pauliina Salmi, Katja Pulkkinen ja Kaisa Miettinen Jyväskylän yliopistosta saivat Suomen Akatemian erityisrahoitusta vihreää ja digitaalista siirtymää tukeviin tutkimushankkeisiin. Salmen ja Pulkkisen tutkimushankkeet li...
Jyväskylän yliopisto