Latest

Yhteisöohjautuvuudella vetovoimaa vanhustyöhön

27.09.2021Savonia-ammattikorkeakoulu
Työntekijäpula vanhustyössä on jo tällä hetkellä totisinta totta. Terveyskeskuksen osastoja ja hoitoyksiköitä joudutaan sulkemaan, kun tekijöitä ei riitä turvaamaan asiakkaiden turvallisuutt...

Turun yliopisto panostaa opiskelijoidensa työllistymiseen uudistamalla harjoittelutukijärjestelmäänsä. Uusi järjestelmä takaa kaikille harjoitteluun meneville perustutkinto-opiskelijoille harjoittelutuen kerran o...

— Afganistanissa on sodittu 1970-luvun lopulta lähtien. Nyt näyttää ensimmäistä kertaa siltä, että olisi mahdollista saada aikaan pysyvä rauha, kertoi Lähi-idän tutkija, sosiaaliantropologi...

Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee vastaavaa toimittajaa

27.09.2021Tieteellisten seurain valtuuskunta
Henkilö vastaa muun muassa uudistetun Tieteessä tapahtuu -verkkolehden toimittamisesta.
Jyrki Kettunen, TtT, dosentti, fysioterapeutti, Arcada; E-post:jyrki.kettunen@arcada.fi Joachim Ring, ft (YAMK), tutkintovastaava, fysioterapian lehtori, Arcada; E-post:joachim.ring@arcada.fi Paakkonen Heikki, TtT, dosentti, erikoissairaanhoitaja, Ar...
Tällä avoimella kutsulla pyydetään Aalto-yliopiston korkeakoulujen opiskelijoita, henkilökuntaa ja tutkijoita tarjoamaan teoksiaan näyttelyyn, joka on esillä Dipoli Galleryssa ja verkossa marraskuusta 2021 helmikuuh...

Seurantamallin kommentointi alkaa

27.09.2021avointiede.fi
Avoimen tieteen seurantamallin luonnos on nyt avoimesti tutkimusyhteisön kommentoitavana 1.11.2021 asti.
Suomessa vesien tila on pääasiassa hyvä, mutta parannettavaa löytyy erityisesti rannikkovesien ja jokien kunnossa. PNAS-tiedelehdessä julkaistussa kansainvälisen tutkimusryhmän artikkelissa tuodaan esille, että...
Mobiililaitteiden terveys- ja hyvinvointisovellusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja niiden laadun ja turvallisuuden arviointi voi olla kuluttajille vaikeaa. Asiaan on tulossa helpotusta tuoreen mobiiliterveyssovellusten laatustandardin av...
Turun AMK:n hanke auttaa yritystä kehittämään muutoskykyä ja tuottavuutta koronan jälkeisessä uudessa normaalissa.

Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja Norjan alueelle kehitetään monipuolista pitkien retkipyöräilyreittien verkostoa.  …

Artikkeli

Mikäli olet kokenut kaltoinkohtelua tai väkivaltaa lähisuhteessasi, osallistu vammaisten henkilöiden kokemaa lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kartoittavaan haastatteluun.

Helsinki School viettää tänä vuonna 25-vuotispäiväänsä, jonka kunniaksi Taidehallissa on esillä 30 yhteisön taiteilijan teoksia vuosien varrelta.
Avaruusdatalla on monta tärkeää tehtävää. Sitä tarvitaan matkapuhelimissa, lentokoneissa, autojen navigointijärjestelmissä, sään ennustamisessa tai vaikkapa luonnonkatastrofien seuraamisessa ja k...
Kasvihuonekaasujen vaihtoa mittaava, kansainvälisestikin ainutlaatuinen SMEAR-Agri mittausasema on otettu käyttöön tänään 24. syyskuuta. Helsingin yliopiston ylläpitämä asema tuottaa aineistoa nurmivi...
Tutkijat selvittivät, miten kasvien tuottamat kaasumaiset yhdisteet ja niistä muodostuvat pienhiukkaset vaikuttavat pilvien ominaisuuksiin pohjoisella havumetsävyöhykkeellä.

TJNK Turun kirjamessuilla

24.09.2021tjnk.fi
Messujen pääteemana on tänä vuonna musiikki. Ajankohtaisteemoina ovat tiedon murros ja hyvinvoinnin taito.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.9.2021, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan Turun yliopiston tekniikan koulutusvastuun laajentamista sähkö- ja automaatiotekniikalla. 

Yhdysvaltain puolustusministeriö on myöntänyt rintasyöpätutkimusohjelmastaan Helsingin yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle 5,2 miljoonan dollarin rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia MYC-syöpägeenin...
Suomessa on noin 22 000 ammattikeittiötä. Niiden kylmälaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat yleensä fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja, joista monella on voimakkaasti ilmastoa lämmittävä vaikutus. ...