Ympäristöliikkeen monimuotoisuus Venäjällä

< Back to search results

Ympäristöliikkeen monimuotoisuus Venäjällä

Project description

Ympäristö- ja luonnonsuojeluliikkeellä on Venäjällä pitkät perinteet, ja se on osallistunut eri vaiheissa myös laajemman yhteiskunnallisen muutoksen luomiseen. Eräät ammattimaisesti toimivat ympäristöjärjestöt ovat myös saavuttaneet tietyn asiantuntija-aseman Venäjällä suhteessa valtionhallintoon ja yrityksiin. Viime vuosien poliittinen kehitys on kuitenkin kaventanut ympäristöjärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Hankkeessa tutkitaan venäläisen ympäristöliikkeen nykytilaa, sen erilaisia toiminnan muotoja sekä ympäristöliikkeen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kestävyyttä edistävästi venäläisessä yhteiskunnassa. Hankkeessa tehdään kolme tapaustutkimusta, jotka kukin käsittelevät ympäristöliikettä sen eri puolilta. Nämä tapaustutkimukset koskevat luonnon monimuotoisuutta edistäviä järjestöjä, ympäristöliikkeen ja alkuperäiskansojen etuja ajavien järjestöjen yhteistyötä sekä venäläisiä ekokyliä. Kukin näistä erilaisista ympäristöliikkeen muodoista on verkottunut eri tavoin sekä Venäjän sisällä että kansainvälisesti. Tutkimus analysoi näiden verkostojen viimeaikaisia muutoksia.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Juha Kotilainen Orcid -palvelun logo
306 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Teemahaku: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202005986

Fields of science

Other social sciences

Keywords

Ympäristöliike