VIHREÄ LAPSUUS – Luonnon kirjo lasten elinympäristöissä pitkäaikaisen terveyden edistäjänä niin maaseudulla kuin kaupungeissa

< Back to search results

VIHREÄ LAPSUUS – Luonnon kirjo lasten elinympäristöissä pitkäaikaisen terveyden edistäjänä niin maaseudulla kuin kaupungeissa

Project description

Luonnon kirjo vähenee ennennäkemätöntä tahtia. Ihmisen hyvinvointi on riippuvainen toimivista luonnon ekosysteemeistä esimerkiksi ruoan tuotannon ja veden kierron vuoksi. Lisäksi ihmisen terveydellä vaikuttaa olevan suorempi yhteys luonnon kirjoon, jota tutkitaan tässä hankkeessa. Elintasosairaudet ovat yleistyneet kaikkialla maailmassa. Vielä vähäinen tutkimus ehdottaa, että luonnon kirjo voisi vähentää astman esiintymistä ja parantaa mielen hyvinvointia. Jotkin elintasosairaudet kuten astma, tyypin 1 diabetes ja autismi kehittyvät jo lapsuudessa, jolloin immuunijärjestelmä oppii erottamaan ystävät ja viholliset. Jos tämä oppi jää vajavaiseksi, alttius elintasosairauksien kehittymiselle kasvaa. Vielä hajanainen tutkimus esittää, että parhaimpien opettajien joukkoon lukeutuvat sellaiset mikrobit, jotka esiintyvät monimuotoisissa luontoympäristöissä. Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää kotiympäristöjen laadun, eli luonnollisuuden ja luonnon kirjon, vaikutusta lasten riskiin sairastua elintasosairauksiin. Lisäksi tutkitaan, voisivatko suoliston mikrobit välittää tätä kotiympäristön vaikutusta. Lasten yhteys luonnon kirjoon on erityisen rajoittunutta kaupungeissa. Siksi selvitämme myös vaikuttaako kaupunkipuistojen laatu niiden terveysvaikutuksiin. Tutkimuskysymysten rikkaan tarkastelun mahdollistaa monitieteinen tutkimusyhteistyömme. Hankkeessa yhdistämme yleensä kaukana toisistaan kulkevat luonnon monimuotoisuuden ja terveystieteen tutkimusalat, mikä mahdollistaa uudet tutkimuslähtökohdat. Ihmisen terveyttä ja ympäristön laatua selvittävät jo isot tutkimuskoneistot ja siten kattavia aineistoja on tarjolla. Hyödynnämme reilun miljoonan lapsen tietoja Suomesta, mikä tuottaa tähän saakka kansainvälisesti suurimman analyysin aiheesta. Hanke voi tuottaa yhteiskunnallisesti merkittäviä löydöksiä luonnonsuojelun ja kansanterveyden kannalta. Sen vuoksi hankkeessa panostetaan myös viestintään mahdollistaen julkinen keskustelu aiheesta.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Jenni Lehtimäki Orcid -palvelun logo
174 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202009528

Keywords

Luonnon monimuotoisuus