Home

Latest science and research news

Suomalaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa puheessa korostetaan sitä, että maahanmuuttajia kyllä arvostetaan, jos he vain ottavat osaa Suomen talouteen tekemällä töitä ja maksamalla veroja.

Parin edellisen vuoden nousukauden jälkeen metsäkanalinnuilla menee edelleen kohtalaisen hyvin. …

Artikkeli Riistakolmiolaskennat: Metsäkanalinnuilla menee kohtalaisen hyvin – alu...

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. Laihduttajilla, joilla oli epäterveellisiä elintapoja, oli tutkimuksessa korostunut riski sairastua diabetekseen.