Home

Latest science and research news

Turun yliopiston Sote-akatemia luo yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja työelämäkumppaneiden kanssa uusia oppimisympäristöjä ja sisältöjä, jotka mahdollistavat opiskelun joustavasti ja helposti saavutettavalla tavalla. 

Turun ammattikorkeakoulun lehtori Kati Kulju esittää väitöstutkimuksensa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 23.10.2020. Väitöksen ala on hoitotiede. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.
Vaasan yliopiston tohtoriohjelmat kiinnostivat jälleen hakijoita, syksyn haussa saatiin 136 hakemusta. Hakijamäärä kasvoi etenkin teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa, johon saatiin ennätykselliset 48 hakemusta. Viime vuoden syksyn hausta hakijamäärä kasvoi 29 prosenttia.