Research.fi

Research.fi håller en paus.
Mera information om statistikuppgifterna:

 

Utbildning och vetenskaplig forskning som håller hög nivå ligger till grunden för det finländska samhällets välfärd och konkurrenskraft. En viktig framgångsfaktor för Finland är utnyttjande av information och kompetens i hög grad i utvecklingen av samhället. Vår framgång internationellt är baserad på aktiv och fördomsfri utbildning, forskning och innovationsverksamhet. 
Läs mer om Finlands strategiska och politiska linjedragningar.

Research.fi är en ingång till finländsk utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet. Portalen erbjuder en helhetsbild av förvaltningen och aktörerna. På webbplatsen finns basinformation och centrala statistikuppgifter om det finländska utbildningssystemet, forskningsmiljöer och -finansiering samt innovationsverksamhet. Portalen länkar även till fördjupande bakgrundsinformation på de finländska aktörernas egna webbplatser.
Läs mer om portalen Research.fi.