Portti suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan

Korkeatasoinen koulutus ja tieteellinen tutkimus ovat suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Suomen tärkeitä menestystekijöitä ovat tiedon ja osaamisen voimakas hyödyntäminen yhteiskunnan kehittämisessä.  Kansainvälinen menestymisemme perustuu aktiiviseen ja ennakkoluulottomaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 
Lue lisää Suomen strategiasta ja poliittisista linjauksista.

Research.fi on portti suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Portaali tarjoaa kokonaiskuvan hallinnosta ja toimijoista. Sivuilta löydät perustietoja ja avaintilastoja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, tutkimusympäristöistä ja -rahoituksesta sekä innovaatiotoiminnasta. Portaali ohjaa myös syventävään taustatietoon suomalaisten toimijoiden sivustoille.
Lue lisää Research.fi-portaalista.